Πρόθεση Αυτοκτονίας στο Facebook – Τι Πρέπει να Κάνουμε
Αν δούμε κάποιον να ανακοινώνει μια απόπειρα αυτοκτονίας στο Facebook, στα σχόλια κάποιου blog, σε κάποιο chat, ή οπουδήποτε στο Internet, πάντοτε πρέπει να παίρνουμε στα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόθεση Αυτοκτονίας στο Facebook – Τι Πρέπει να Κάνουμε.