Εγγραφή ISO σε DVD μέσα από τα Windows 7 / Windows 8

Τα αρχεία ISO είναι πλήρεις εικόνες (images) των δεδομένων ενός CD ή ενός DVD. Στα Windows XP χρειαζόταν κάποιο τρίτο πρόγραμμα για την εγγραφή ISO σε DVD. Εντούτοις, η Microsoft έχει προσθέσει στα Windows 7 / Windows 8 τη δυνατότητα για εγγραφή ISO σε DVD, σε λίγα απλά βήματα. Τα αρχεία ISO … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εγγραφή ISO σε DVD μέσα από τα Windows 7 / Windows 8.