Home » Εβδομαδιαίες Στήλες » QuickSteps » Ασφάλεια Κάμερας, Ανενεργή Διευκόλυνση Πρόσβασης Και Κουμπί F1 Στα Windows 11
QuickSteps#240 - Ασφάλεια Κάμερας, Ανενεργή Διευκόλυνση Πρόσβασης Και Κουμπί F1 Στα Windows 11

Ασφάλεια Κάμερας, Ανενεργή Διευκόλυνση Πρόσβασης Και Κουμπί F1 Στα Windows 11

Αυτή την εβδομάδα, ενεργοποιούμε τις ειδοποιήσεις για τη χρήση της κάμερας, δημιουργούμε backup των ρυθμίσεων φακέλου, απενεργοποιούμε τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις μετά το update, το κουμπί βοήθειας F1 και τη διευκόλυνση πρόσβασης από την οθόνη σύνδεσης, και αλλάζουμε το email σύνδεσης ενός Microsoft λογαριασμού στα Windows 11. Χρησιμοποιούμε την αναδίπλωση κειμένου στο Excel.

Δείτε τις ενότητες του οδηγού

Προτάσεις συνεργασίας

Προωθήστε δυναμικά την επιχείρησή σας στο site του PCsteps και στο κανάλι μας στο YouTube.

Επικοινωνία

Γίνε VIP μέλος στο PCSteps

Τα μέλη υποστηρίζουν ενεργά το PCsteps για να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διαφημίσεις για όλους.

Συμμετοχή

Για να δείτε όλες τις δημοσιεύσεις της στήλης, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στην κατηγορία QuickSteps…

…ή να επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσμο. Για να βλέπετε ανά πάσα στιγμή τις νέες δημοσιεύσεις της στήλης μας, μπορείτε να προσθέσετε το link στους σελιδοδείκτες σας.

Εμφάνιση ειδοποίησης για τη χρήση της κάμερας στα Windows 11

Οι κάμερες που διαθέτουν τα laptop, καθώς και οι ανεξάρτητες webcam, διαθέτουν ένα LED το οποίο ανάβει όταν η κάμερα είναι ενεργή και σβήνει όταν δεν τη χρησιμοποιούμε.

QuickSteps#240 - Ασφάλεια Κάμερας, Ανενεργή Διευκόλυνση Πρόσβασης Και Κουμπί F1 Στα Windows 11

Ωστόσο, ενδέχεται το LED να έχει πάθει ζημιά ή κάποιο κακόβουλο λογισμικό να εμποδίζει την ενεργοποίηση του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε αν κάποιο πρόγραμμα χρησιμοποιεί την κάμερα.

Τα Windows 11 έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν μία ειδοποίηση η οποία μας ενημερώνει για το εάν η κάμερα είναι ενεργή ή όχι.

Από προεπιλογή, αυτή η ειδοποίηση είναι ανενεργή. Όμως, μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε από το Μητρώο των Windows.

Το Μητρώο των Windows περιέχει σημαντικά δεδομένα για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να πάρουμε ένα backup πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή.

Τι είναι το Windows Registry (Μητρώο των Windows)

Ακόμα και σχετικά αρχάριοι χρήστες, όλο και κάπου θα έχουν ακούσει για το μυστηριώδες και μάλλον χαώδες Windows registry. Θα το βρούμε σε πολλούς οδηγούς…

Αρχικά, πατάμε τα πλήκτρα “Win+R”, στο παράθυρο της εκτέλεσης γράφουμε “regedit”, και κάνουμε κλικ στο “OK”.

Μετά, αντιγράφουμε την ακόλουθη διαδρομή, την κάνουμε επικόλληση στη γραμμή διευθύνσεων του Μητρώου των Windows, και πατάμε Enter.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OEM\Device\Capture

Στη συνέχεια, ελέγχουμε αν υπάρχει η τιμή “NoPhysicalCameraLED”, διαφορετικά κάνουμε δεξί κλικ στον κενό χώρο, επιλέγουμε “Δημιουργία → Τιμή DWORD (32-bit)”, και ονομάζουμε τη νέα τιμή “NoPhysicalCameraLED”.

Πάντοτε επιλέγουμε αυτόν τον τύπο τιμής, ακόμα και αν έχουμε 64-bit Windows. Το QWORD (64-bit) είναι διαφορετικό είδος τιμής και δεν θα λειτουργήσει.

Έπειτα, κάνουμε διπλό κλικ στο “NoPhysicalCameraLED”, στα “Δεδομένα τιμής” πληκτρολογούμε “1”, και πατάμε το “OK”.

Τέλος, κάνουμε επανεκκίνηση τον υπολογιστή για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές.

Δημιουργία backup και επαναφορά των ρυθμίσεων φακέλου στα Windows 11

Η Εξερεύνηση των Windows είναι το πρόγραμμα του λειτουργικού το οποίο, μεταξύ άλλων, μας βοηθά να πλοηγούμαστε στα περιεχόμενα του δίσκου. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει να επιλέγουμε τον τρόπο προβολής του κάθε φακέλου χωριστά.

Έτσι, αν ένας φάκελος περιέχει βίντεο ή εικόνες, μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζει τις μικρογραφίες τους. Αντίστοιχα, όταν το περιεχόμενο ενός φακέλου είναι αρχεία κειμένου, ήχου, και τα λοιπά, μπορούμε να διαλέξουμε να προβάλλονται ως λίστα.

Οι παραπάνω επιλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και διευκολύνουν την πλοήγηση μας στα Windows. Όμως, κάθε φορά που κάνουμε format, πρέπει να ρυθμίζουμε εκ νέου την εμφάνιση των φακέλων.

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε ένα backup αυτών των ρυθμίσεων, το οποίο μπορούμε να το επαναφέρουμε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε.

Δημιουργία αρχείου batch

Αρχικά, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα αρχείο batch το οποίο θα χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία και επαναφορά του backup των ρυθμίσεων φακέλου. Γι' αυτό, ανοίγουμε το Σημειωματάριο, αντιγράφουμε τον παρακάτω κώδικα, και τον κάνουμε επικόλληση στο κενό αρχείο.

@ECHO OFF

title Εργαλείο Δημιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας και Επαναφοράς των Ρυθμίσεων Φακέλου
:choice
cls
echo.
echo Επιλογές:
echo.
echo 1. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των ρυθμίσεων φακέλου.
echo 2. Επαναφορά των ρυθμίσεων φακέλου από αντίγραφο ασφαλείας.
echo 3. Ακύρωση
echo.
echo.
set /P c=Πληκτρολογήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που επιθυμείτε και πατήστε Enter?
if /I "%c%" EQU "1" goto :verify1
if /I "%c%" EQU "2" goto :verify2
if /I "%c%" EQU "3" exit
goto :choice

:verify1
IF EXIST "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup" goto :response1
goto :backup

:response1
echo.
echo.
echo Έχετε ήδη φάκελο με το όνομα "Folder View Settings Backup" στην Επιφάνεια Εργασίας.
echo Παρακαλούμε μεταφέρετε τον σε άλλη τοποθεσία, και δοκιμάστε ξανά.
echo.
pause
goto :choice

:backup
mkdir "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup"
REG EXPORT HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Defaults "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg" /y
REG EXPORT HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y
REG EXPORT HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg" /y
REG EXPORT HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y
cls
echo.
echo Η δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας των ρυθμίσεων φακέλου ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
pause 
exit

:verify2
IF NOT EXIST "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup" goto :response
goto :restore

:response
echo.
echo.
echo Δεν έχετε φάκελο με το όνομα "Folder View Settings Backup" στην Επιφάνεια Εργασίας.
echo Παρακαλούμε μεταφέρετε τον φάκελο στην Επιφάνεια Εργασίας και δοκιμάστε ξανά.
echo.
pause
goto :choice

:restore 
REG Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Defaults" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F

REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%userprofile%\Desktop\Folder View Settings Backup\HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg"
cls
echo.
echo Η επαναφορά των ρυθμίσεων φακέλου από το αντίγραφο ασφαλείας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
echo.
echo Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση της Εξερεύνησης των Windows για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
echo Η οθόνης σας θα αναβοσβήσει κατά την επανεκκίνηση της Εξερεύνησης των Windows.
echo.
echo.
pause
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe 
exit

Μετά, πατάμε στο “Αρχείο” και επιλέγουμε την “Αποθήκευση ως”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εντοπίζουμε την Επιφάνεια εργασίας, στο “Αποθήκευση ως” διαλέγουμε “Όλα τα αρχεία (*.*)”, πληκτρολογούμε το όνομα “FolderSettingsBackup.bat”, και κάνουμε κλικ στην “Αποθήκευση”.

Δημιουργία και επαναφορά backup

Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων φακέλου, τρέχουμε το αρχείο “FolderSettingsBackup.bat”, πληκτρολογούμε το “1”, και πατάμε “Enter”.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας του backup, πατάμε οποιοδήποτε κουμπί του πληκτρολογίου για να κλείσουμε το παράθυρο της Γραμμής Εντολών.

Το αντίγραφο ασφαλείας είναι αποθηκευμένο στην Επιφάνεια Εργασίας, σε έναν φάκελο με το όνομα “Folder View Settings Backup”.

Αν θελήσουμε να επαναφέρουμε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις φακέλου, φροντίζουμε ώστε ο φάκελος “Folder View Settings Backup” να βρίσκεται στην Επιφάνεια Εργασίας, τρέχουμε το αρχείο “FolderSettingsBackup.bat”, πληκτρολογούμε το “2”, και πατάμε “Enter”.

Όταν γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων φακέλου, πατάμε οποιοδήποτε κουμπί, για να κλείσει ξανά το παράθυρο της Γραμμής Εντολών.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το format ενός υπολογιστή και πώς να προετοιμαστείτε σωστά πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, διαβάστε τον ακόλουθο οδηγό.

Format Υπολογιστή Με Απόλυτη Ασφάλεια, Βήμα Προς Βήμα
Format Υπολογιστή Εύκολα, Με Απόλυτη Ασφάλεια, Βήμα Προς Βήμα

Η διαδικασία του format και της επανεγκατάστασης των Windows 10 είναι εξαιρετικά απλή, και αν την κάνουμε σωστά, απόλυτα ασφαλής. Στον οδηγό αυτόν θα δούμε…

Απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων μετά το update στα Windows 11

Μετά από κάποιες ενημερώσεις, τα Windows 11 εμφανίζουν ένα παράθυρο με ποικίλες πληροφορίες, προϊόντα, και ρυθμίσεις, που μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία μας κατά τη χρήση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft.

Συνήθως, οι περισσότεροι επιλέγουμε να αγνοήσουμε αυτά τα παράθυρα και να τα κλείσουμε άμεσα. Ωστόσο, ορισμένοι από εμάς ενδέχεται να ενοχλούμαστε μόνο και μόνο από την εμφάνιση τους στην οθόνη του υπολογιστή.

Εάν ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία χρηστών, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αυτά τα παράθυρα από τις ρυθμίσεις των Windows. Αρχικά, ανοίγουμε τις ρυθμίσεις και μπαίνουμε στο “Σύστημα”.

Έπειτα, επιλέγουμε την κατηγορία “Ειδοποιήσεις”.

Στη συνέχεια, αποεπιλέγουμε τα κουτάκια δίπλα στις “Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής μου” και στο “Να εμφανίζεται η εμπειρία υποδοχής των Windows μετά από ενημερώσεις και περιστασιακά όταν εισέρχομαι, για την επισήμανση νέων δυνατοτήτων και προτάσεων”.

Από εδώ και στο εξής, τα Windows θα σταματήσουν να εμφανίζουν όλες αυτές τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις μετά τα update.

Αλλαγή του email σύνδεσης ενός Microsoft λογαριασμού Windows 11

Στα Windows 11 μπορούμε να δημιουργήσουμε λογαριασμούς οι οποίοι συνδέονται με κάποιο Microsoft λογαριασμό ή τοπικούς. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Microsoft για να συνδεθούμε στο λειτουργικό.

Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλουμε να αλλάξουμε το email του λογαριασμού μας, μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα. Αρχικά, μπαίνουμε στις ρυθμίσεις των Windows και πατάμε στο “Λογαριασμοί”.

Έπειτα, κάνουμε κλικ στο “Οι πληροφορίες σας” και πατάμε το “Λογαριασμοί”.

Τα Windows 11 θα ανοίξουν τη σελίδα διαχείρισης του Microsoft λογαριασμού μας σε ένα νέο παράθυρο στον προεπιλεγμένο browser. Κάνουμε κλικ στο “Οι πληροφορίες σας”.

Στη συνέχεια, εντοπίζουμε και πατάμε τον σύνδεσμο “Προτιμήσεις εισόδου”.

Στην ενότητα “Ψευδώνυμο λογαριασμού”, κάνουμε κλικ στην “Προσθήκη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”.

Επιλέγουμε το δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογούμε το email το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιούμε για τη σύνδεση μας στα Windows, και πατάμε “Προσθήκη ψευδώνυμου”.

Θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα, όπου στην ενότητα “Ψευδώνυμα λογαριασμού” κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο “Ορισμός ως κύριου”, δίπλα στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από εδώ και στο εξής, για να συνδεθούμε στα Windows θα πρέπει να πληκτρολογούμε το νέο email.

Απενεργοποίηση του κουμπιού βοήθειας F1 στα Windows 11

Τα πλήκτρα λειτουργιών F1 έως F12 είναι προγραμματισμένα να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Για παράδειγμα, το F1 ανοίγει τη σελίδα βοήθειας οποιασδήποτε εφαρμογής χρησιμοποιούμε τη στιγμή που θα το πατήσουμε.

Αν και πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, αρκετοί από εμάς πατάμε συχνά κατά λάθος αυτά τα κουμπιά με αποτέλεσμα να εκτελούμε διάφορες ενέργειες, τις οποίες προφανώς δεν επιθυμούμε.

Ευτυχώς, επεμβαίνοντας στο Μητρώο των Windows, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα κουμπιά θέλουμε. Σε αυτό το QuickSteps θα δούμε πώς απενεργοποιούμε το F1.

Το Μητρώο των Windows περιέχει σημαντικά δεδομένα για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να πάρουμε ένα backup πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή.

Τι είναι το Windows Registry (Μητρώο των Windows)

Ακόμα και σχετικά αρχάριοι χρήστες, όλο και κάπου θα έχουν ακούσει για το μυστηριώδες και μάλλον χαώδες Windows registry. Θα το βρούμε σε πολλούς οδηγούς…

Αρχικά, πατάμε τα πλήκτρα “Win+R”, στο παράθυρο της εκτέλεσης γράφουμε “regedit”, και κάνουμε κλικ στο “OK”.

Μετά, αντιγράφουμε την ακόλουθη διαδρομή, την κάνουμε επικόλληση στη γραμμή διευθύνσεων του Μητρώου των Windows, και πατάμε Enter.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ στον φάκελο “Keyboard Layout”, επιλέγουμε “Δημιουργία → Δυαδική τιμή”, και ονομάζουμε τη νέα τιμή “Scancode Map”.

Έπειτα, κάνουμε διπλό κλικ στο “Scancode Map”, στα “Δεδομένα τιμής” πληκτρολογούμε τα ακόλουθα, και πατάμε το “OK”.

00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 3B 00 00 00 00 00 00

Τέλος, κάνουμε επανεκκίνηση τον υπολογιστή μας για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές.

Απενεργοποίηση της προσβασιμότητας από την οθόνη σύνδεσης στα Windows 11

Η Microsoft έχει προσθέσει στα Windows 11 διάφορα εργαλεία τα οποία διευκολύνουν τον χειρισμό του υπολογιστή από άτομα με προβλήματα όρασης.

Τα εργαλεία αυτά είναι προσβάσιμα μέσω των ρυθμίσεων του λειτουργικού, ειδικών συντομεύσεων πληκτρολογίου, και του κουμπιού “Προσβασιμότητα” στην οθόνη σύνδεσης.

Εάν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα όρασης, μπορεί τα συγκεκριμένα εργαλεία να μην μας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, ένα λάθος κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στην οθόνη σύνδεσης μπορεί να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε από αυτά.

Ευτυχώς, μπορούμε σχετικά εύκολα να απενεργοποιήσουμε το κουμπί “Προσβασιμότητα”. Η παρακάτω διαδικασία δεν θα αφαιρέσει το κουμπί από την οθόνη σύνδεσης, αλλά θα το καταστήσει μη λειτουργικό.

Για να απενεργοποιήσουμε το κουμπί “Προσβασιμότητα”, γράφουμε στην αναζήτηση “Γραμμή εντολών” και πατάμε “Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή”.

Έπειτα, αντιγράφουμε την παρακάτω εντολή, την κάνουμε επικόλληση στη Γραμμή εντολών, και πατάμε “Enter”.

cacls %windir%\system32\utilman.exe /C /D Everyone

Μετά, πληκτρολογούμε το γράμμα “Y” και πατάμε “Enter”.

Στη συνέχεια, πατάμε τα κουμπιά “Win+R”, στο παράθυρο της εκτέλεσης γράφουμε “system32”, και κάνουμε κλικ στο “ΟΚ”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εντοπίζουμε το αρχείο “Utilman.exe”, κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε τις “Ιδιότητες”.

Έπειτα, διαλέγουμε την καρτέλα “Ασφάλεια” και πατάμε το κουμπί “Για προχωρημένους”.

Στις “Πρόσθετες ρυθμίσεις ασφαλείας για ‘Utilman.exe'”, κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο “Αλλαγή”, δίπλα στο “TrustedInstaller”.

Θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο πληκτρολογούμε τη λέξη “administrators” στο πεδίο “Εισαγάγετε το όνομα αντικειμένου για επιλογή”. Μετά πατάμε το κουμπί “Έλεγχος ονομάτων” και κάνουμε κλικ στο “OK”.

Στη συνέχεια, πατάμε στην “Εφαρμογή” και στο παράθυρο που θα ανοίξει κάνουμε κλικ στο “OK”.

Τώρα, κλείνουμε το παράθυρο “Πρόσθετες ρυθμίσεις ασφαλείας για ‘Utilman.exe'” και στις “Ιδιότητες” του “Utilman.exe” πατάμε στο “Για προχωρημένους”.

Έπειτα, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αλλαγή δικαιωμάτων”.

Μετά, πατάμε στην “Προσθήκη”.

Στην “Καταχώρηση δικαιώματος για ‘Utilman.exe'” πατάμε τον σύνδεσμο “Επιλογή αρχής”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογούμε τη λέξη “everyone” στο πεδίο “Εισαγάγετε το όνομα αντικειμένου για επιλογή”. Έπειτα, κάνουμε κλικ στο “Έλεγχος ονομάτων” και μετά πατάμε το κουμπί “OK”.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε το “Πλήρης έλεγχος” και κάνουμε κλικ στο “OK”.

Τέλος, πατάμε το κουμπί “OK” σε όλα τα παράθυρα για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές και να τα κλείσουμε.

Πώς χρησιμοποιώ την αναδίπλωση κειμένου στο Excel

Η αναδίπλωση κειμένου επιτρέπει να βλέπουμε όλο το περιεχόμενο ενός κελιού, αρκεί να έχουμε ρυθμίσει κατάλληλα το ύψος του. Φυσικά, αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο όταν το περιεχόμενο του κελιού είναι μία φράση ή ολόκληρη παράγραφος.

Πριν χρησιμοποιήσουμε την αναδίπλωση κειμένου, επιλέγουμε το κελί ή τα κελιά που μας ενδιαφέρουν, διαλέγουμε την “Κεντρική” καρτέλα, και από το μενού “Κελιά → Μορφοποίηση” επιλέγουμε την “Αυτόματη προσαρμογή ύψους γραμμής”.

Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε από τα κελιά που έχουμε επιλέξει και πατάμε τη “Μορφοποίηση κελιών”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πηγαίνουμε στην καρτέλα “Στοίχιση”, διαλέγουμε το κουτάκι δίπλα στην “Αναδίπλωση κειμένου”, και κάνουμε κλικ στο “OK”.

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των κελιών με μη προσαρμόσιμο ύψος και ανενεργή την αναδίπλωση κειμένου και εκείνων που έχουν ενεργή την αυτόματη προσαρμογή ύψους και την αναδίπλωση κειμένου.

QuickSteps#240 - Ασφάλεια Κάμερας, Ανενεργή Διευκόλυνση Πρόσβασης Και Κουμπί F1 Στα Windows 11

Σας άρεσαν τα QuickSteps της εβδομάδας;

Πώς σας φάνηκαν οι συμβουλές και τα κόλπα αυτής της εβδομάδας; Γνωρίζατε ή/και χρησιμοποιούσατε κάποιο από αυτά;

Έχετε να προτείνετε κάποιο δικό σας κόλπο, ή μία συμβουλή που θέλετε να μπει στη στήλη μας; Γράψτε τη στο Questions.pcsteps.gr και ίσως τη δημοσιεύσουμε σε μελλοντικό οδηγό.

Τα σχόλια του PCsteps έχουν μεταφερθεί στο Questions.pcsteps.gr. Αν έχετε απορίες για τη δημοσίευση ή οποιαδήποτε τεχνολογική ερώτηση, από προτάσεις αγορών μέχρι τεχνικά προβλήματα, γράψτε μας εκεί. Απαντάμε το αργότερο εντός 48 ωρών.

Οι Στήλες του PCsteps

FEATURED SALE ALERT 77MM
Οδηγοί Αγοράς
QuickSteps#251 - Προστασία Παραβίασης, Κωδικός Λογαριασμού, Και Χειροκίνητες Ενημερώσεις Windows 11
QuickSteps
GamingSteps#20221125 - Καλύτερης Ποιότητας Τα Παιχνίδια Του PS, AAA Παιχνίδι Από Το Netflix, Golden Joystick Awards
GamingSteps