Εκκίνηση Υπολογιστή από USB, DVD, ή CD, σε BIOS / UEFI
Αν θέλουμε να επανεγκαταστήσουμε τα Windows ή να δοκιμάσουμε μια διανομή Linux, θα πρέπει να ρυθμίσουμε την εκκίνηση υπολογιστή από ένα USB, DVD, ή CD. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκκίνηση Υπολογιστή από USB, DVD, ή CD, σε BIOS / UEFI.