Ισχυρό Password - Τα Μεγαλύτερα Λάθη και οι Κίνδυνοι

Ένα ισχυρό password είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ασφάλεια του email μας, του ebanking, του λογαριασμού στο Facebook, και όλης μας της παρουσίας στο διαδίκτυο. Έχουμε όμως ένα πραγματικά ισχυρό password? Στον οδηγό αυτό θα δούμε τα μεγαλύτερα λάθη και τους κινδύνους που πρέπει να αποφύγουμε. Δείτε τις ενότητες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ισχυρό Password – Τα Μεγαλύτερα Λάθη και οι Κίνδυνοι.