Home » Technology Explained » Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent

Ανταλλαγή Αρχείων – Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent

Αυτός ο οδηγός γράφτηκε πριν από περισσότερα από 2 χρόνια. Η τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται. Αν οτιδήποτε δεν σας λειτουργεί, γράψτε μας στα σχόλια και θα κοιτάξουμε να τον ανανεώσουμε.

Ενώ τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα λειτουργούσαν αυτόνομα, πλέον η χρήση δικτύων έχει γίνει αναγκαία, καθώς προσφέρει στους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες. Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες των δικτύων, είναι η ανταλλαγή αρχείων. Δείτε τι είναι δίκτυο, τι είναι η ανταλλαγή αρχείων και πως λειτουργούν τα δίκτυα P2P και τα torrent.

Δείτε τις ενότητες του οδηγού

Προτάσεις συνεργασίας

Προωθήστε δυναμικά την επιχείρησή σας στο site του PCsteps και στο κανάλι μας στο YouTube.

Επικοινωνία

Γίνε VIP μέλος στο PCSteps

Τα μέλη υποστηρίζουν ενεργά το PCsteps για να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διαφημίσεις για όλους.

Συμμετοχή

Τι είναι ένα δίκτυο και ποια τα βασικά του μέρη

Το δίκτυο, ως γενικός ορισμός, αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συνδέει τοποθεσίες, αντικείμενα, ακόμα και άτομα, με την χρήση ενός μέσου, με στόχο την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού. Έτσι, έχουμε το οδικό δίκτυο, που ως μέσο χρησιμοποιεί τους δρόμους, ή το δίκτυο ύδρευσης, που χρησιμοποιεί ως μέσο τους σωλήνες.

Ο όρος “δίκτυο” προέρχεται από το δίχτυ. Δηλαδή, ένα σύνολο νημάτων τα οποία περιπλέκονται μεταξύ τους και έχουν ίσα διαστήματα. Σχηματικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε κάθε σημείο όπου δύο ή περισσότερα νήματα διασταυρώνονται, δημιουργείται ένας κόμβος.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 1

Στον τομέα της πληροφορικής, ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network), ή απλά δίκτυο (network), είναι ένα σύνολο δύο ή περισσότερων διασυνδεδεμένων υπολογιστικών συσκευών (υπολογιστές, έξυπνα κινητά, έξυπνες συσκευές), οι οποίες ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους.

Αυτό που διαφοροποιεί τα δίκτυα υπολογιστών από τα υπόλοιπα δίκτυα επικοινωνιών, είναι το γεγονός ότι δεν μεταδίδει μόνο ένα είδος δεδομένων, άλλα οποιαδήποτε μορφή δεδομένων που μπορεί να μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα.

Χάρη σε αυτή την δυνατότητα τους, όλα τα επικοινωνιακά δίκτυα τείνουν να μετατραπούν σε δίκτυα υπολογιστών, στα οποία θα είναι συμβατά και συσκευές εκτός υπολογιστικών συστημάτων, όπως τηλεοράσεις, κάμερες, τηλεφωνία Voice over IP (VoIP), κλπ.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 2

Μία πολύ σημαντική έννοια στον τομέα στον δικτύων, είναι αυτή του κόμβου. Κόμβοι (nodes) σε ένα δίκτυο, είναι οποιαδήποτε συσκευή η οποία είναι διασυνδεδεμένη σε αυτό και συμμετέχει στις διαδικασίες αποστολής, λήψης, αναμετάδοσης δεδομένων. Η ανταλλαγή αρχείων βασίζεται στις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι κόμβοι αυτοί. Υπάρχουν δύο είδη κόμβων:

Οι τερματικοί κόμβοι (terminal nodes). Αυτού του είδους οι κόμβοι είναι αυτοί που στέλνουν και λαμβάνουν τα δεδομένα μέσα στο δίκτυο. Μια άλλη ονομασία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους τερματικούς κόμβους, είναι αυτή των “hosts”. Τέτοιου είδους κόμβοι είναι οι υπολογιστές, τα έξυπνα τηλέφωνα, οι εκτυπωτές δικτύου, κλπ.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 3

Οι δεύτερη κατηγορία κόμβων είναι οι επικοινωνιακοί κόμβοι (communication nodes). Η κύρια εργασία αυτών των κόμβων είναι ο έλεγχος για την σωστή μεταφορά δεδομένων στους σωστούς αποδέκτες, και η αναμετάδοση τους. Οι διαμορφωτές (modem), οι δρομολογητές (routers), οι διανομείς (hubs), και οι μεταγωγείς (switches) αποτελούν επικοινωνιακούς κόμβους.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 4

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δικτύωση σε οικιακό επίπεδο, δείτε τον οδηγό μας:

Τι είναι ομότιμα δίκτυα (P2P) και ποιες οι κατηγορίες τους

Τα ομότιμα δίκτυα, περισσότερο γνωστά ως p2p (peer to peer), είναι μια μορφή δικτύωσης η οποία καταργεί την ιεραρχική μορφή των κόμβων που υπάρχει σε άλλων ειδών δίκτυα, όπως αυτά που βασίζονται στο σύστημα πελάτη -εξυπηρετητή (client – server). Κάθε κόμβος του δικτύου μπορεί να λειτουργήσει και σαν πελάτης και σαν εξυπηρετητής, ανάλογα με τις ανάγκες του ίδιου του κόμβου άλλα και του δικτύου.

Με πιο απλά λόγια, τα P2P δίκτυα δεν στηρίζονται στην σωστή λειτουργία ενός μόνο κεντρικού υπολογιστή. Εξαρτώνται από ένα σύνολο υπολογιστών συνδεδεμένων στο δίκτυο (peers), που οργανώνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, αν τεθεί εκτός λειτουργίας ένας υπολογιστής, ή ακόμα και ένα μικρό ποσοστό των υπολογιστών που συμμετέχουν, δεν επιβαρύνεται το συνολικό δίκτυο, ούτε κινδυνεύει η γενικότερη λειτουργία του.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 5

Επιπλέον, κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και ασφάλειας που αφορούν τον ίδιο, καθώς δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός υπεύθυνος υπολογιστής. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ένας εξυπηρετητής, αλλά η κύρια λειτουργία του είναι να χειρίζεται μια βάση δεδομένων με τα περιεχόμενα του κάθε κόμβου, και δεν έχει δικαιοδοσία σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας.

Τα δίκτυα P2P είναι ευρέως διαδεδομένα σε εφαρμογές στην ανταλλαγή αρχείων. Υπάρχουν τριών ειδών p2p δίκτυα. Τα συγκεντρωτικά, τα αποκεντρωτικά, και τα τρίτης γενιάς.

Συγκεντρωτικά δίκτυα P2P

Τα συγκεντρωτικά δίκτυα P2P είναι γνωστά και ως ομότιμα δίκτυα πρώτης γενιάς. Σε αυτού του είδους τα δίκτυα, υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής (index server) ο οποίος διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων με όλα τα περιεχόμενα όλων των κόμβων του δικτύου.

Όταν ένας χρήστης θέλει να κάνει λήψη ενός αρχείου, χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον για να αναζητήσει ποιος κόμβος περιέχει τα δεδομένα, τα οποία θέλει να κάνει λήψη.

Αυτό το περιβάλλον μπορεί να είναι είτε μια εξειδικευμένη εφαρμογή ή μία torrent tracker ιστοσελίδα.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 6

Όταν ο χρήστης βρει το αρχείο του οποίου θέλει να κάνει λήψη, πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ των δύο κόμβων και γίνεται η μεταφορά των δεδομένων. Παραδείγματα συγκεντρωτικών p2p δικτύων ήταν το Napster και το WinMX.

Αποκεντρωτικά δίκτυα P2P

Στη δεύτερη γενιά δικτύων P2P, δηλαδή στα αποκεντρωτικά δίκτυα, υπάρχει μια αρκετά διαφορετική διαδικασία από αυτήν των συγκεντρωτικών, ως προς τον τρόπο που πραγματοποιείται η ανταλλαγή αρχείων.

Σε ένα δίκτυο με τέτοια αρχιτεκτονική, δεν υπάρχει κάποιος index server. Όταν ένας νέος κόμβος συνδέεται στο δίκτυο, γνωστοποιείται η παρουσία του σε ένα μικρό αριθμό άλλων κόμβων, που με την σειρά τους το γνωστοποιούν σε άλλους μέχρι να εξαπλωθεί σε όλο το δίκτυο.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 7

Εδώ, κάθε κόμβος είναι και εξυπηρετητής και πελάτης και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η γνωστοποίηση παρουσίας νέου κόμβου, γίνεται και η αναζήτηση αρχείων και η αποκατάσταση σύνδεσης.

Παραδείγματα αποκεντρωτικών ομότιμων δικτύων ήταν το BearShare και το Kazaa.

Τρίτης γενιάς δίκτυα P2P

Τα p2p δίκτυα τρίτης γενιάς είναι βασισμένα στον τρόπο λειτουργίας των αποκεντρωτικών. Αυτό που τα διαφοροποιεί, είναι η απόλυτη ανωνυμία και η κωδικοποίηση με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας των χρηστών, αλλά και την αποτροπή στο να αποκτήσει κάποιος οποιονδήποτε είδος ελέγχου πάνω στο συνολικό δίκτυο.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 8

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων, είναι η υψηλή βιωσιμότητα και η συνεχής ανταλλαγή αρχείων. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα ομότιμα δίκτυα στηρίζονται στο γεγονός ότι θα υπάρχουν πάντα χρήστες και κόμβοι συνδεδεμένοι, αν πάψουν να υπάρχουν το δίκτυο καταρρέει.

Peer to peer δίκτυα τρίτης γενιάς είναι το Entropy και το FreeNet.

Πλεονεκτήματα των peer to peer δικτύων

Τα p2p δίκτυα δεν έχουν κάποιο κεντρικό υπολογιστή στον οποίο να στηρίζεται όλο το σύστημα. Γι' αυτό το λόγο, μπορούν να παρέχει ασταμάτητα υπηρεσίες, αφού η ύπαρξη βλάβης σε έναν κόμβο με αρκετούς συμμετέχοντες δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο την λειτουργία του δικτύου.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική αυτών των δικτύων κατορθώνει να μην υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο, ούτε κάποιο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, είναι ανθεκτικό σε επιθέσεις Denial of Service (DoS).

Οι επιθέσεις DoS είναι βασισμένες στην ανικανότητα του server να εξυπηρετήσει έναν μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων αιτημάτων. Ως αποτέλεσμα, ο εξυπηρετητής καταρρέει και το δίκτυο τίθεται εκτός λειτουργίας.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 9

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των ομότιμων δικτύων, είναι ότι μπορούν να αποτελούνται από απλούς οικιακούς υπολογιστές. Συνεπώς, η αύξηση της ισχύς και των των δυνατοτήτων τους είναι αρκετά πιο οικονομική, σε σχέση με δίκτυα που χρησιμοποιούν ακριβά μηχανήματα ως server.

Σημαντικό χαρακτηριστικό των peer to peer δικτύων, είναι ότι όσο πληθαίνουν οι συνδεδεμένοι κόμβοι, τόσο μεγαλώνει η ισχύς του και η ανταλλαγή αρχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, περιοριζόμενη πρακτικά από την δυνατότητα download του κάθε μεμονωμένου χρήστη.

Τέλος, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ύπαρξη πολλών επιπέδων κατά την μεταφορά δεδομένων η οποία εξασφαλίζει την ανωνυμία των χρηστών σε υψηλότερο επίπεδο από άλλα είδη δικτύων και η αδυναμία για εντοπισμός τους. Παρ’ όλα αυτά, μέσω ειδικών μεθόδων, είναι δυνατή η εύρεση των στοιχείων του χρήστη.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 10

Μειονεκτήματα των peer to peer δικτύων

Η ανωνυμία που εξασφαλίζεται σε αυτά τα δίκτυα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, δημιουργεί αρκετά θέματα σχετικά με την ασφάλεια αυτών των δικτύων.

Καθώς δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ταυτοποίησης των χρηστών και η είσοδός τους είναι ελεύθερη, μπορεί να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων που διαμοιράζονται στο δίκτυο.

Επομένως, κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάποιων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίσει την αποδοτική χρήση του δικτύου.

Επίσης, τα δίκτυα αυτά στηρίζονται στο γεγονός ότι πάντα θα υπάρχουν χρήστες που θα πραγματοποιούν ανταλλαγή αρχείων. Αν σταματήσουν να υπάρχουν χρήστες, το δίκτυο χάνει την χρηστικότητα του.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 11

Τέλος, καταλαβαίνουμε ότι στα ομότιμα δίκτυα ο χρήστης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του δικτύου και για την διασφάλιση της αποδοτικότητά του.

Για την σωστή λειτουργία του δικτύου απαιτείται μια συνεργάσιμη ομάδα χρηστών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανάπτυξή του και στην διατήρησή του αρχικού σκοπού του, αυτόν της ανταλλαγής αρχείων και όχι παράνομων ενεργειών.

Τι είναι η ανταλλαγή αρχείων

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 12

Η ανταλλαγή αρχείων είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας κόμβος λαμβάνει από έναν άλλον κόμβο δεδομένα μέσα από ένα δίκτυο. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι αρχεία βίντεο, εικόνας, εκτελέσιμα αρχεία, κτλ.

Οι δύο πιο διαδεδομένοι τρόποι για πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή αρχείων είναι η ανταλλαγή αρχείων μέσω peer to peer δικτύων (peer to peer file sharing) και οι υπηρεσίες συγχρονισμού και διαμοιρασμού (file sync and sharing services).

Υπηρεσίες συγχρονισμού και διαμοιρασμού

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 13

Οι υπηρεσίες συγχρονισμού και διαμοιρασμού αρχείων είναι οι γνωστές υπηρεσίες cloud. Σε αυτές τις υπηρεσίες, ο χρήστης ανεβάζει τα αρχεία τους στον server της ιδιοκτήτριας εταιρίας, μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Στην συνέχεια, μέσω του λογαριασμού του έχει την δυνατότητα να έχει σε όλες τις συσκευές του ενημερωμένα αρχεία, αλλά και να τα μοιράζεται με άλλους χρήστες.

Οι υπηρεσίες cloud έχουν αποκτήσει είδη τεράστια απήχησή στο κοινό. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το Google Drive και το DropBox. Στον παρακάτω οδηγό, μπορείτε να δείτε τις καλύτερες υπηρεσίες cloud.

Διαμοιρασμός μέσω peer to peer δικτύων

Η ανταλλαγή αρχείων μέσω P2P δικτύων είναι η τεχνική διαμοιρασμού αρχείων που θα ασχοληθούμε σε αυτό το άρθρο. Προτού αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτής της τεχνικής, θα αναφέρουμε μερικές πολύ σημαντικές έννοιες όπως αυτή της torrent tracker ιστοσελίδας, του Bittorrent και του torrent client.

Οι torrent trackers ιστοσελίδες είναι σελίδες που έχουν πρόσβαση στην βάση ενός index server. Σε αυτές τις σελίδες ανεβαίνουν πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που θέλουν να μοιραστούν οι χρήστες στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες. Τέτοιες σελίδες είναι το PirateBay (https://thepiratebay.se/), το KickassTorrents (https://kat.cr/) και εκατοντάδες άλλες. Επιπλέον, κρατιέται αρχείο για ποιος χρήστης κάνει λήψη ποιου αρχείου και σε ποιον με τη σειρά τους το στέλνει.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 14

Torrent είναι ακριβώς αυτό το αρχείο. Δηλαδή δεν είναι το κανονικό αρχείο που αποστέλνεται, άλλα είναι ένα αρχείο καταγραφής για το ποιοι χρήστες μπορούν να στείλουν δεδομένα (seeders), σχετικά με αρχείο που θέλει να κάνει λήψη ο χρήστης εκείνη την στιγμή.

Torrent client είναι προγράμματα, όπως το γνωστό σε όλους μtorrent, τα οποία παίρνουν το αρχείο torrent και βάση των πληροφοριών που περιέχει κάνει λήψη δεδομένων από τους κόμβους που στέλνουν δεδομένα.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 16

Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί torrent clients, και εδώ θα βρείτε τους καλύτερους:

Με βάση αυτές τις έννοιες μπορούμε να κατανοήσουμε το πρωτόκολλο BitTorrent και πώς λειτουργεί η ανταλλαγή αρχείων. Το BitTorrent είναι το επικρατέστερο πρωτόκολλο με χρήση στην ανταλλαγή αρχείων που δημιουργήθηκε το 2001 από ένα προγραμματιστή τον Bram Cohen.

Το πρωτόκολλο αυτό διαιρεί τα αρχεία σε μικρότερα πακέτα δεδομένων. Όταν ένας χρήστης δηλώνει σε μια torrent tracker ιστοσελίδα ότι θέλει να μοιραστεί ένα αρχείο, η σελίδα αυτή το προσθέτει σε μια βάση δεδομένων.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 17

Όταν ένας άλλος χρήστης θελήσει να κατεβάσει αυτό το αρχείο, κατεβάζει το αρχείο torrent από τον server και το τρέχει στο torrent client πρόγραμμα. Όταν κατέβει το τελικό αρχείο, αν ο χρήστης δεν κλείσει το πρόγραμμα, μετατρέπεται κι αυτός σε seeder. Με αυτό το τρόπο ο επόμενος χρήστης που θα θελήσει να κατεβάσει το αρχείο θα λαμβάνει δεδομένα από δύο χρήστες.

Όσους περισσότερους seeders έχει ένα αρχείο, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ταχύτητα λήψης του αρχείου. Αν ένα αρχείο δεν έχει τουλάχιστον ένα seeder, είναι αδύνατον να κατεβεί.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 18

Γιατί αυτού του είδους τα δίκτυα θεωρούνται παράνομα

Παρά το γεγονός ότι τα ομότιμα δίκτυα δεν είναι κάτι παράνομο από την φύση τους, πολλές δισκογραφικές και κινηματογραφικές εταιρίες έχουν κινηθεί δικαστικά ενάντια αυτών των δικτύων και των ιδιοκτητών torrent tracking ιστοσελίδων.

Η αιτία είναι ότι μέσα από αυτά τα δίκτυα, λόγο της ανωνυμίας που προσφέρουν, γίνεται παράνομη διακίνηση ταινιών και μουσικής, παραβιάζοντας τα πνευματικά δικαιώματα. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες των σελίδων αυτών δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για το τι διακινείται μέσα στο δίκτυο, αφού η φιλοσοφία αυτών των δικτύων είναι η ανταλλαγή αρχείων με απόλυτη ελευθερία.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 19

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η δίκη των ιδιοκτητών της σελίδας PirateBay οι οποίοι τελικά αθωώθηκαν από βελγικό δικαστήριο. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες του Napster υποχρεώθηκαν να καταβάλουν μεγάλες αποζημιώσεις για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων από αμερικάνικο δικαστήριο

Νόμιμες χρήσεις των p2p δικτύων

Ως αντίδραση στον χαρακτηρισμό των ομότιμων δικτύων ως παράνομα, πολλά πανεπιστήμια ανέπτυξαν σε ερευνητικό επίπεδο ένα αποκεντρωτικό δίκτυο, το οποίο δεν έχει ανάγκη κάποιου server. Αντιθέτως, περιορίζεται στην χρήση ενός ειδικού λογισμικού για την διασύνδεση τον κόμβων, ώστε να επιτευχθεί η ανταλλαγή αρχείων. Αυτό το εγχείρημα είναι γνωστό ως LionShare.

Μία άλλη νόμιμη χρήση του πρωτοκόλλου BitTorrent, είναι το BitTorrent Sync. Αποτελεί μια εναλλακτική για την διαμοιρασμό αρχείων μεγάλων σε όγκο, χωρίς κανέναν περιορισμό σε μέγεθος.

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 20

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το BitTorrent Sync, δείτε τον οδηγό μας:

Αποστολή Αρχείων Μεγάλου Μεγέθους με BitTorrent

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το BitTorrent από το κατέβασμα ταινιών. Πέραν όμως από αυτή τη χρήση, το BitTorrent εξακολουθεί να είναι ένα πανίσχυρο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Στον…

Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν τα ομότιμα δίκτυα για να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο κοινό.

Για παράδειγμα, σχεδόν όλες οι διανομές Linux έχουν την δυνατότητα να κατέβουν μέσω torrent. Αυτή η τεχνική έχει πολλά πλεονεκτήματα για τις εταιρίες, καθώς εξοικονομούν χωρητικότητα στο bandwidth στην γραμμή του server.

Εγκατάσταση Ubuntu 16.04 LTS μαζί με Windows 01

Αφού οι χρήστες κάνουν λήψη τα δεδομένα από άλλους χρήστες περιορίζονται τα αιτήματα προς τον server και μειώνεται η κίνηση στο δίκτυο. Ταυτόχρονα, ο κάθε χρήστης κατεβάζει το αρχείο με τη μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπει η σύνδεσή του, εφόσον αρκετοί χρήστες το μοιράζονται.

Μία παρόμοια τεχνική, βασισμένη σε ομότιμα δίκτυα αλλά όχι σε Torrent, εκμεταλλεύεται η microsoft για την πραγματοποίηση των ενημερώσεων στα Windows 10.

Το αρνητικό σε αυτή την διαδικασία, είναι ότι ο χρήστης δεν ερωτάται αν θέλει να προσφέρει εύρος ζώνης της γραμμής τους για αυτό το σκοπό. Για περισσότερα σχετικά με αυτή την διαδικασία δείτε τον οδηγό μας:

Ιστορική αναδρομή: Τα σημαντικότερα P2P δίκτυα

HotLine

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 22

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος για διαμοιρασμό αρχείων. Στην αρχή, στηρίχτηκε από πολλές μεγάλες εταιρίες, αλλά στην συνέχεια ξεπεράστηκε λόγο πολλών επιπλοκών στην διοίκηση της εταιρίας, και οι περισσότεροι server εγκαταλείφθηκαν .

Napster

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 23

Στα τέλη του 1990, το Napster διέδωσε τον ανταλλαγή αρχείων μέσω δικτύου στο ευρύ κοινό, και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για μουσική. Όμως το γεγονός ότι η εταιρεία είχε κεντρικό server με βάση δεδομένων με τα μουσικά κομμάτια, έδωσε την ευκαιρία στις δισκογραφικές την ευκαιρία να κινηθούν νομικά και να θέσουν εκτός λειτουργίας το δίκτυο Napster.

Gnutella και Kazaa

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 24

Στις αρχές του 2000, και μετά την παύση λειτουργίας του Napster, δημιουργήθηκαν δύο νέα ομότιμα δίκτυα, το Gnutella και το Kazaa.

Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά πρωτόκολλα, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Δεν είχαν κάποιο κεντρικό server. Αυτό έγινε ώστε να αποφευχθούν τυχών νομικές διαδικασίες ενάντιων τους. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρίες αυτές πραγματοποίησαν συμβιβασμούς με δισκογραφικές και τελικά τέθηκαν εκτός λειτουργίας παρά τις προσπάθειες να το διατηρήσουν μερικοί χρήστες.

DC++

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 25

Το DC++ χρησιμοποιήθηκε κυρίως από φοιτητές και καθηγητές σε πανεπιστήμια καθώς μπορούσε να πιάσει μεγάλες ταχύτητες σε κλειστά δίκτυα όπως αυτά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το DC++ είναι ακόμα ενεργό, αν και δεν είναι ευρέος γνωστό.

AudioGalaxy

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 26

Το AudioGalaxy αποτέλεσε ένα πολύ δημοφιλές δίκτυο την περίοδο 2000 – 2001. Δημιουργήθηκε το 1998 και μέχρι 2013, που απενεργοποιήθηκε, άλλαξε τρεις μορφές.

Στην πρώτη περίοδο, 1998 – 2002, λειτουργούσε ως ένα σύστημα ανταλλαγής αρχείων μουσικής. Στην δεύτερη περίοδο, 2002-2010, χρησιμοποιήθηκε ως προωθητική ιστοσελίδα για το διαδικτυακό μουσικό κατάστημα Rapsody. Η τελευταία μορφή του πριν καταργηθεί, ήταν υπηρεσία cloud για μουσική.

Παρ’ όλο που δεν θεωρείται 100% υπηρεσία cloud, λειτουργούσε με την ίδια τεχνική. Δηλαδή, μέσω του δικτύου ο χρήστης είχε πρόσβαση στα αρχεία μουσική τους από όποια συσκευή ήθελε.

BitTorrent

Ανταλλαγή Αρχείων - Πώς λειτουργεί το P2P και τα Torrent 27

Το 2001 δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο BitTorrent από τον προγραμματιστή Bram Cohen, με την χρήση της γλώσσας python.

Το BitTorent είναι το βασικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από δίκτυα P2P στην σύγχρονη εποχή, με σκοπό τον διαμοιρασμό αρχείων. Αναμένεται σε αυτό να στηριχτούν και τα επόμενα πρωτόκολλα και η προσφορά του στην σύγχρονη τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητη.

Έχετε απορίες σχετικά με τα δίκτυα P2P, το Torrent, και την ανταλλαγή αρχείων?

Συνοψίζοντας, η ανταλλαγή αρχείων είναι μια διαδικασία ευρέως διαδεδομένη στους χρήστες των υπολογιστών και στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο γνωστή με την ανάπτυξη των cloud υπηρεσιών. Έχετε καμιά απορία σχετικά με το peer to peer δίκτυα, το Torrent, και τον διαμοιρασμό αρχείων; Γράψτε μας στα σχόλια.

Τα σχόλια του PCsteps έχουν μεταφερθεί στο Questions.pcsteps.gr. Αν έχετε απορίες για τη δημοσίευση ή οποιαδήποτε τεχνολογική ερώτηση, από προτάσεις αγορών μέχρι τεχνικά προβλήματα, γράψτε μας εκεί. Απαντάμε το αργότερο εντός 48 ωρών.

Οι Στήλες του PCsteps

Αγορά Laptop €449-€3.955: Τα Καλύτερα Της Εβδομάδας 25/10-31/10
Οδηγοί Αγοράς
QuickSteps#323 - Windows Παιχνίδια Σε Android Κινητό, Dark Mode Στο VLC, Απενεργοποίηση PC Με Σημειωματάριο
QuickSteps
GamingSteps#20240420 - Φορητό PlayStation 1, Επιστήμονας Βρήκε Τον Καλύτερο Οδηγό Του Mario Kart 8, Cities: Skylines II
GamingSteps